Elektroenergetyka w Epoce Zrównoważonego Rozwoju: Wyzwania, Technologie i Perspektywy na Przyszłość
Elektroenergetyka Energetyka

Elektroenergetyka w Epoce Zrównoważonego Rozwoju: Wyzwania, Technologie i Perspektywy na Przyszłość

Wstęp W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i dynamicznych zmian klimatycznych, elektroenergetyka staje przed nowymi, złożonymi wyzwaniami. Ten artykuł ma na celu omówienie kierunków rozwoju, wyzwań oraz technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w elektroenergetyce XXI wieku,…